Musiikkitiede eli musikologia tarkoittaa sekä äänen että musiikin järjestelmällistä ja tieteellistä tutkimusta. Musiikkitieteellisiä opintoja voi tällä hetkellä suorittaa muutamissa suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Musiikintutkimus itsessään keskittyy erilaisten äänten ja musiikin tutkimukseen kaikissa sen kuulluissa, nähdyissä, tekstuaalisissa ja fyysissä muodoissa.

Tampereen yliopisto tarjoaa puitteet muun muassa etnografiselle tutkimukselle. Etnografisella tutkimuksella tarkoitetaan sekä perinteisten etnisten tai alueellisten kulttuurien maailmanlaajuista kenttätutkimusta että erilaisten musiikillisten ja äänellisten käytänteiden tutkimusta arkiolosuhteissa, kuten digitaalisissa ympäristöissä tai urbaanissa kaupunkitilassa. Tutkimuksessa voidaan keskittyä muun muassa kansojen välisen maailman identiteettejä alleviivaaviin kysymyksiin, oraaliseen kulttuurin välittämiseen ja jatkamiseen sekä aisteihin perustuvaan, monivaihteiseen äänellisten esitysten pukemiseen sanoiksi.

Audiovisuaalinen musiikintutkmus on osa musiikkitiedettä. Musiikki esiintyy kulttuurissamme usein audiovisuaalisessa muodossa, esimerkiksi elokuvissa, teatterissa tai vaikkapa tähtiartistien musiikkivideoilla. Tähän audiovisuaaliseen musiikin ilmenemismuotoon perustuu myös audiovisuaalisen musiikintutkimus, jossa pyritään tarkastelemaan eri tapoja, joilla musiikkia hyödynnetään taiteessa ja kulttuurissa. Musiikin audiovisuaalinen ilmenemismuoto on sekä nykypäivän kulttuurissa, että historiallisesti merkittävä tekijä musiikintutkimuksen osa-alueella.

Audiovisuaalista musiikintutkimusta voi tällä hetkellä opiskella muun muassa Turun yliopistossa. Opinnoissa perehdytään kaikkeen audiovisuaaliseen musiikkiin, kuten esimerkiksi elokuvamusiikkiin, musiikkivideoihin, pelimusiikkiin, oopperaan, videotaiteeseen, teatterimusiikkiin, ja mihin tahansa esitystaiteeseen, jossa musiikilla tai äänellä on keskeinen osa. Opinnoissa huomioidaan myös audiovisuaalisten kokemusten moninaisuus esimerkiksi musiikkikonserttien osalta, sillä nämä ovat myös aina audiovisuaalisia ilmiöitä ja voivat sisältyä opintoihin tutkimuksen yhtenä osa-alueena.

Audiovisuaalisen musiikin tutkimuksessa kulttuurisen musiikintutkimuksen eri suuntaukset on huomioitu. Opinnoissa hyödynnetään myös median ja teknologian tutkimusta, sukupuolentutkimusta, filosofiaa ja kulttuuriteorioita. Audiovisuaalisen musiikin tutkimuksen kohteina ovat myös sellaiset osa-alueet, joita ei perinteisesti mielletä musiikiksi, kuten erilaiset äänimaisemat tai esimerkiksi elokuvien äänisuunnittelu, äänitaide ja äänellinen kulttuuri.

Eräs olennainen musiikkiteteen osa-alueista on tietysti musiikkiteoria, jonka opintoja voi suorittaa Suomessa useissa eri yliopisto- ja korkeakoulutason oppilaitoksissa. Musiikkiteoria käsittää musiikin koko teoreettisen pohjan, johon perustuu käsitteellinen ymmärrys musiikin rakenteista, sekä niin ikään musiikin notaatio. Lisäksi musiikkiteoria tutkii musiikin eri elementtejä, kuten musiikin analysoinnin, kuuntelemisen, ymmärryksen ja sävellyksen kehitystä ja sen moninaisia menetelmiä.