Vuonna 1882 perustettu Sibelius-Akatemia on yksi arvostetuimmista suomalaisista korkeakouluasteen instituutioista. Sibelius Akatemia onkin tuottanut suomalaiseen musiikkimaailmaan alan rautaisimpia ammattilaisia jo yli vuosisadan ajan. Mitä tulee musiikkiopintoihin korkeakouluasteella Suomessa, Sibelius-Akatemia on luultavasti yksi jokaisen itsensä vakavasti ottavan kunnianhimoisen muusikon urapolun tärkeimmistä välietapeista. Yksi suomalaisen musiikin kiistämättömistä kulmakivistä, kansainvälisestikin korkeasti arvostettu akatemia vetää puoleensa opiskelijoita ympäri maailman.

Sibelius-Akatemiasta valmistuu musiikkialan rautaisia ammattilaisia

Vaikka Sibelius-Akatemian kasvateista on noussut maailman musiikkitähtikartastolle merkittävä määrä taidemusiikin ammattilaisia, ei akatemian merkitystä suomalaisen rokin, popin tai iskelmän osalta pidä myöskään väheksyä. Sibelius-Akatemiasta valmistuu vuosittain muusikoita, pedagogeja ja muita musiikin ammattilaisia, joiden laaja-alainen musiikin tuntemus ulottuu musiikin eri osa-alueille. Useat akatemian entiset oppilaat ovat nousseet urallaan merkittävään asemaan suomalaisessa musiikkimaailmassa. Kokonaisuudessaan Sibelius-Akatemiassa opiskelee noin 1400 opiskelijaa ja heidän kanssaan työskentelee noin 1000 opettajaa.

Opintojen painotus

Opiskelussa painotetaan vahvaa suunnittelua ja kannustetaan ottamaan vastuuta muusikkona kasvamisesta ja kehittymisestä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että opiskelija laatii itse oman opintosuunnitelmansa. Suunnitelmaan sisältyy keskeisesti oman instrumentin hallinta. Tärkeää ammattimuusikoiksi aikoville on myös oppia soveltamaan opittuja taitoja työelämässä.Opinnot voi suunnata syventäviin opintoihin, ja näin keskittyä yhteen erikoistavaan osa-alueeseen, mutta opintosuunnitelmassa on valittavissa vaihtoehto, jonka myötä opiskelija oppii hallitsemaan musiikin käytäntöjä ja teoriaa laaja-alaisemmin.

Sibelius-Akatemia tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa musiikin kandidaatin, musiikin maisterin, musiikin lisensiaatin ja musiikin tohtorin korkeakoulututkinnot. Lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen opintosuunnitelmat sisältävät muun muassa mahdollisuuden painottua joko tieteelliseen tai taiteelliseen musiikin tutkimiseen. Pedagogiset opinnot sisältyvät kaikkiin tutkintoihin.

Opiskeltavat musiikkityylit keskittyvät taidemusiikkiin, mutta opinto-ohjelmassa on olemassa myös kevyempiä vaihtoehtoja. Kansanmusiikki, ja maailmanmusiikki (global music) yhdessä jazzmusiikin opintojen kanssa edustavat kevyempää taidemusiikin linjaa, kun taas kirkkomusiikki ja klassisen musiikin opintoalueet tukevat perinteisempiä linjoja. Klassisen ja jazzmusiikin saralla valittavissa on laaja valikoima eri instrumenttien opintoja, mutta myös lauluopintoja. Sen lisäksi jazzmusiikin alueella on mahdollista syventyä myös jazzmusiikin sävellyksen opintoihin.

Musiikin johtamisen opinnoissa puolestaan keskitytään joko kuoronjohtamiseen, orkesterinjohtamiseen, puhallinorkesterinjohtamiseen, tai sotilaskapellimestarikoulutukseen. Kandin ja maisterin tutkintojen valintavaihtoehtoihin kuuluvat myös musiikkikasvatus, musiikkiteknologia, sekä sävellys ja musiikkiteoria. Maisterin tutkinnossa on lisäksi mahdollista valita Arts Management -opintopolku.