Tutkimukset osoittavat musiikin parantavan aivojen suorituskykyä

Musiikissa on monia alitajuisesti vaikuttavia tekijöitä, ja sitä onkin kautta aikojen käytetty erilaisten rituaalien ja seremonien yhteydessä nostattamaan ja luomaan tietynlaista tunnelmaa. Viimeaikaiset tieteellisen tutkimukset psykologian saralla osoittavat musiikilla olevan paljon myönteisiä vaikutuksia aivojen suorituskyvyn parantamiseen. Nämä ominaisuudet ovat olleet tunnettuja jo vuosikymmenien ajan – ehkä jopa paljon kauemmin kun ajattelee perinteisiä kansanparannusmetodeja. 1960-lähtien psykologiassa on tunnettu tunnustettu muun muassa musiikkiterapia erilaisten kehon ja mielen häiriöiden, vammojen ja riippuvuuksien hallitsemiseen ja kuntouttamiseen.

Tutkimuksissa ilmenneiden tulosten mukaan jo pelkästään musiikin kuuntelu voi edesauttaa ihmistä käyttämään suuremman osan aivokapasiteetistaan. Tästä ominaisuudesta on tietysti monenlaisia etuja ajateltaessa yksilön kehitystä älyllisellä, psyykkisellä tai emotionaalisella tasolla. Musiikin kuuntelu voi kuitenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan lisätä onnellisuutta ja elämänlaatua edistämällä ja ylläpitämällä myönteistä mielialaa. Vieläkin tehokkaampia tuloksia voidaan kuitenkin saada aikaan soittamalla jotain instrumenttia, sillä se kehittää niin kehon motoriikkaa, aivojen toimintaa, kuin luovuutta ja ongelmanratkaisukykyäkin.

Neuropsykologian alalle onkin kehittynyt oma alahaaransa, kognitiivinen musiikillinen neurobiologia eli kansanomaisemmin neuromusikologia, joka tutkii aivoissa tapahtuvia täsmäilmiöitä ääntä ja musiikkia tuottaessa tai kuunnellessa. Tutkimuksissa hyödynnetään sekä akustisen äänen ja musiikin kuuntelemista ja tuotantoa että sävellystekniikkaa ja musiikin esittämistä. Tutkimuksilla pyritään määrittämään musiikin vaikutusta aivojen toimintaan, hermostoon ja kehon kemiallisiin reaktioihin, jotka tuottavat muun muassa emotionaalisia reaktioita. Joidenkin tutkimusten tulokset puolestaan ovat osoittaneet, että muusikoilla on usein älyllisesti pitkälle kehittynyt aivokapasiteetti ja yleisesti ottaen terveemmät aivo.

Musiikilla on todettu olevan stressitasoa alentavia sekä työtehoa lisääviä vaikutuksia. Ei tarvitse olla neurobiologi tai psykologi todetakseen, että omaa mielialaa voi helposti muuttaa kuuntelemalla musiikkia. On myös huomattavaa, kuinka tietyntyyppinen musiikki voi vaikuttaa mielialoihin ja auttaa siirtymään negatiivisemmista mielialoista positiivisempiin. Toisaalta, mikäli henkilöllä on taipumusta esimerkiksi masennukseen tai muihin mielenterveysongelmiin, tietynlainen musiikki voi myös luoda negatiivisen mielentilan, joka voi olla haitaksi henkilön mielenterveydelle.

Valvotuissa olosuhteissa ja tietoisesti tehdyt valinnat ovat kuitenkin yleismaailmallisesti vaikutuksiltaan positiivisia. Jos siis päiväsi tuntuu etenevän tahmeasti, kokeile kuunnella mieliartistisi musiikkia tai jotain nopeatempoista ja mukaansatempaavaa musiikkia, ja saatat huomata kuinka mielialasi alkaa muuttua ja työteho lisääntyy.